Welcome to my Website!

( English and Norwegian text )
Sybil Richardson

In addition to healing I offer breathing instruction and sound therapy as an aid to increase the energy and frequency flow.

As an authorized healer from NSHF (acknowledged by the Norwegian Ministry of Health) and as a professional singer, I am deeply involved in the process of how music stimulates the subconscious mind,  and its ability to reach beyond human verbal communication.

Please feel free to contact me!

Individual sittings and groups

Sybil Richardson
Niels Juels gate 19, 0272 Oslo, Norway
Mobile phone: (+47) 41510840

“It’s not about how many breaths you take in your lifetime, but what takes your breath away”

” To find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration”- Nikola Tesla ( 1856-1943)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Velkommen til min hjemmeside!

I tillegg til healing tilbyr jeg pusteøvelser og lydterapi som en hjelp til å øke frekvensene og energiflyten.

Som autorisert healer fra NSHF (Norsk Spiritualist Forening Healerforbund) som er godkjent av Helsedirektoratet og som profesjonell sanger, er jeg dypt involvert i hvordan musikk kan stimulere underbevisstheten og dens evne til å nå utover den menneskelige verbale kommunikasjon.

Individuelle møter og grupper

Ta kontakt med meg . . . . .

Sybil Richardson
Niels Juels gate 19, 0272 Oslo
Mobiltelefon: (+47) 41510840

“It’s not about how many breaths you take in your lifetime, but what takes your breath away”

” To find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration” – Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )