Welcome to my Website!

( English and Norwegian text )

Sybil Richardso

As an authorized healer from NSH (acknowledged by the Norwegian Ministry of Health as a practising organization ) and as a professional singer, I am deeply involved in the process of how music stimulates the subconscious mind,  and its ability to reach beyond human verbal communication. I hold courses and workshops in ” Healing with music, energy frequencies and chakras”, with great emphasis on breathing techniques.

See ” Course” link on the menu. Please feel free to contact me!

Individual sittings and groups

Sybil Richardson
Niels Juels gate 19, 0272 Oslo, Norway
Mobile phone: (+47) 41510840

“It’s not about how many breaths you take in your lifetime, but what takes your breath away”

” To find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration”- Nikola Tesla ( 1856-1943)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Velkommen til min hjemmeside!

Som autorisert healer fra NSH (Norsk Spiritualist Forening Healerforbund) godkjent av Norsk Helsedirektoratet som utøvende organisasjon, og som profesjonell sanger, er jeg dypt involvert i hvordan musikk kan stimulere underbevisstheten og dens evne til å nå utover den menneskelige verbale kommunikasjon. Jeg har kurs/seminar i ” Healing gjennom Musikk, Lydfrekvenser og Chakra energi ” med særlig vekt på pusteteknikk.  Ser ” Kurs” lenk på menyen.

Individuelle møter og grupper

Ta kontakt med meg . . . . .

Sybil Richardson
Niels Juels gate 19, 0272 Oslo
Mobiltelefon: (+47) 41510840

“It’s not about how many breaths you take in your lifetime, but what takes your breath away”

” To find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration” – Nikola Tesla ( 1856 – 1943 )