Music

( English and Norwegian text )

Music and healing seem to run parallel in my world, as both are special energy frequencies.

I would like to share some personal thoughts by saying how gratefully indebted I am both to music and healing, which have both elevated my sense of consciousness and given me the opportunity to spread joy and help people. Singing has been with me since birth and picked me up during difficult times, like a good friend and it has also given me so many wonderful moments in my life as a professional singer and manager, working on a international level and at The Norwegian Opera,  and later on with my cabaret programs which I have received so much help and support to present from the Norwegian Arts Council and other Institutions and Cultural funds.

I have of late had the privilege of presenting my “Breathe Out!” music therapy program which is tailored for hospitalized patients with Alzheimer’ and dementia. The project was supported by The Norwegian Hospital Board. Please see ” Courses” link on the menu.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

For meg er healing og musikk knyttet sammen fordi begge befinner seg på høyre energifrekvenser. Jeg vil gjerne dele noen personlige tanker som gir utrykk for både healing og musikk i mitt liv. Begge har elevert mitt forståelsesnivå – det som populært kalles for ”consciousness” i dag – og som har gitt meg anledning til å spre glede og hjelpe mennesker. Musikk og sang har vært hos meg siden barndommen, og har vært min trofaste venn gjennom tider i livet som ikke har vært så enkelt. Som ekstra bonus har det også gitt meg mange års fantastiske opplevelser som profesjonell sanger og manager for et internasjonalt byrå og min tid min tid i Den Norske Opera og senere med mine kabaretprogrammer, som jeg fikk støtte til å produsere bl.a. fra Norsk Kulturråd: Fond for utøvende kunstnere og flere andre instanser og festivaler.

Jeg har også hatt den store gleden av å presentere mitt ”Pust Ut!” musikkterapiprogram på mange forskjellige sykehjem. Programmet er skreddersydd for pasienter med Alzheimer og demens som bor på sykehjem. Prosjektet er støttet av den norske sykehjemsetaten. Ser ” Courses/Kurs ” lenk på menyen.

%d bloggers like this: