Courses/Kurs

Takk for mange hyggelige henvendelser, og det glede meg å kunne fortelle at jeg skal fortsette med kurs i :

HEALING GJENNOM MUSIKK, LYDFREKVENSER,PUST OG CHAKRA ENERGI 

Vi vil se på hvordan musikk kan brukes i healing, selvhealing og energiarbeid. Musikkpåvirker vår kropp og våre chakraer. Du vil lære bl.a. pusteteknikk og hvordan du kan bruke tonearter og lydfrekvenser til både healing og selv healing ved å finne frem til din egen tone basert på energi vibrasjoner i din kropp.

Jeg arbeider som profesjonell sanger og godkjent healer, utdannet i Norge og England. NSH Healerforbund er godkjent av Norges Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. Mine programmer har blitt brukt av  Sykehjemsetaten i Oslo.

Ta kontakt med meg om du vil at jeg skal sende presentasjon/program og priser til kurset. richardson.sybil@gmail.com – tlf. 41510840. 

English:

Thanks for all the great feedback from my course in Healing with Breath, Music, Sound Frequency, and Chakra energy!. The essence of the course is to learn how music can be used in healing, self healing and the understanding of energy. Musikk frequencies and vibrations have a great influence on our bodies and the human Chakra system. You will learn essential breathing techniques and how to access your own ” personal” tone which is unique for you and you alone in balancing the energy vibrations in your body, creating harmony.

I work as a professional singer and accredited healer and have received my education in both England and Norway and am a member of the NSH Healer Association who are recognised as practioners by the Norwegian Department of Health. My ” Breathe Out” programmes has been used in Norwegian hospitals.

Please get in touch with me should you wish to receive more information about my courses. richardson.sybil@gmail.com ( 47 41510840 ).

%d bloggers like this: