Healing

( English and Norwegian text ))

I am often asked the question ”How do you work as a healer?”, so let me begin by saying that all healers find their own individual approach to healing. For me personally it was important to study with teachers who were acknowledged and respected for their integrity and skills and to receive my healing diploma which gives both me and my clients a sense of security, especially as the school I attended (NSFH)- Norwegian Spiritualist Healing Union has been accepted by the Norwegian Ministry of Health, giving us the opportunity to work in collaboration with medical doctors. A healer cannot make a diagnosis but looks at the body as an entity, whereas the medical world concentrate on the isolated organ or position of the pain center. Healing encompasses the treatment of both physical and psychological imbalances.

A healing sitting can take from 1 to 1½ hours, starting with a dialogue, some deep breathing and meditative music. By placing my hands on my client’s shoulders I try to connect our energies. This can be done from an upright chair or from a bench. One is merely a catalyst for whatever happens after the initial contact with the client has been made when other healing energy frequencies are activated by another form of higher energy. Some sittings can result in being able to eradicate the problem there and then, whilst others can become blocked and suddenly shut down. Should this be the case, any serious healer would immediately inform the client and perhaps recommend another healer. One thing is for sure and that is that no two healing sittings are ever alike, even with the same client.

The gift of healing came later on in my life after a horrendously traumatic incident occurred which literally orbited me onto a new path and mission in life, that of which I will endeavour to fulfill to the best of my ability. Please see  “Courses” link on the menu.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤

Jeg får ofte spørsmålet “hvordan jobber du som healer?”. Først og fremst vil jeg gjerne si at alle healere har sin særpregede måte å jobbe på. For meg personlig var det meget viktig at jeg fikk studere med lærere som både er godkjente healere og som er respektert for deres integritet og kunnskaper. Mitt mål var å bli tildelt diplom som godkjent healer for å kunne gi trygghet for meg selv og mine klienter. En av årsakene til at jeg valgte NSFH (Norsk Spiritualist Forening – Healerforbund) var fordi foreningen er godkjent av det Norske Helsedirektoratet som gir mulighet til å samarbeide med leger. En healer kan ikke stille diagnoser, men ser på kroppen som en helhet i motsetning til den medisinske verden som konsentrerer seg om kroppens enkelte organer og de områdene hvor det finnes smerter eller ubehag. Healing omfatter behandling av både fysiske og psykiske ubalanser.

En healing kan ta fra 1 til 1½ time, og jeg starter alltid med samtaler, noen dype pusteøvelser og meditasjonsmusikk. Ved å plassere mine hender på klientens skuldre prøver jeg å koble energiene sammen. Dette skjer mens klienten sitter i en stol eller ligger på en benk. En healer er en katalysator for det som skjer etter at energiene har blitt aktivert, da en annen form for høyere energi overtar. Noen sittinger kan gi raske og gode resultater, mens andre blokkeres og nullstilles. Om dette skjer vil alle seriøse healere informerer klienten og kanskje rett og slett anbefale en annen healer. En ting er klinkende klart og det er at ingen to sittinger er like, til og med når det er med samme klient.

Gaven som healer kom senere i mitt liv etter en særdeles traumatisk opplevelse som åpnet opp en helt ny verden, nye veier og livsoppgaver som jeg etter beste evne vil prøve å gjennomføre. Ser ” courses/ kurs” lenk på menyen.

%d bloggers like this: