Healing

Jeg får ofte spørsmålet “hvordan jobber du som healer?”. Først og fremst vil jeg gjerne si at alle healere har sin særpregede måte å jobbe på. For meg personlig var det meget viktig at jeg fikk studere med lærere som både er godkjente healere og som er respektert for deres integritet og kunnskaper. Mitt mål var å bli tildelt diplom som godkjent healer for å kunne gi trygghet for meg selv og mine klienter. En av årsakene til at jeg valgte NSFH (Norsk Spiritualist Forening – Healerforbund) var fordi foreningen er godkjent av det Norske Helsedirektoratet som gir mulighet til å samarbeide med leger. En healer kan ikke stille diagnoser, men ser på kroppen som en helhet i motsetning til den medisinske verden som konsentrerer seg om kroppens enkelte organer og de områdene hvor det finnes smerter eller ubehag. Healing omfatter behandling av både fysiske og psykiske ubalanser.

En healing kan ta fra 1 til 1½ time, og jeg starter alltid med samtaler, noen dype pusteøvelser og meditasjonsmusikk. Ved å plassere mine hender på klientens skuldre prøver jeg å koble energiene sammen. Dette skjer mens klienten sitter i en stol eller ligger på en benk. En healer er en katalysator for det som skjer etter at energiene har blitt aktivert, da en annen form for høyere energi overtar. Noen sittinger kan gi raske og gode resultater, mens andre blokkeres og nullstilles. Om dette skjer vil alle seriøse healere informerer klienten og kanskje rett og slett anbefale en annen healer. En ting er klinkende klart og det er at ingen to sittinger er like, til og med når det er med samme klient.

Gaven som healer kom senere i mitt liv etter en særdeles traumatisk opplevelse som åpnet opp en helt ny verden, nye veier og livsoppgaver som jeg etter beste evne vil prøve å gjennomføre.

%d bloggers like this: